Vznik a objav zlata

Historický príbeh zlata je dlhý už niekoľko tisíc rokov. Zlatý kov je jedným z prvých kovov objavených už starovekými národmi. Dôvod je veľmi jednoduchý. Zlato bolo možné nájsť v čistej prírode vo forme nugetov či tenkých lupienkov napríklad v riekach. Svojím leskom a farbou ľudí okamžite zaujalo. Okrem toho si už v tej dobe všimli, že zlato nepodlieha korózii a nestráca lesk, čiže nematne. Vďaka týmto vlastnostiam ho ľudia začali vnímať ako niečo kráľovské a nesmrteľné.

Keď sa na zlato pozrieme ako na chemický prvok, tak jeho historické korene siahajú ešte omnoho ďalej do minulosti. Určite stojí za to spomenúť, že je pre nás vlastne takým “zlatým mimozemšťanom”. Zlato, podobne ako všetky prvky ťažšie ako železo, sa “nenarodilo” na Zemi. Jeho vznik je spojený s veľmi búrlivou epizódou života hviezdy, konkrétne s jej smrťou. Pri konečnom obrovskom výbuchu nastanú tak vysoké teploty a tlaky, že pri nich vznikajú práve ťažšie prvky spolu so zlatom. Pri normálnych podmienkach, aké panujú na Zemi, by tieto prvky nikdy nemohli vzniknúť. Takže už len pre túto skutočnosť je zlato veľmi pozoruhodným materiálom. Nebol by veľmi zaujímavý pocit vlastniť zlato ako niečo mimozemské, čo vzniklo veľmi dávno, niekde ďaleko vo vesmíre a za tak dramatických okolností?

Ktoré vlastnosti robia zlato tak cenným a drahým kovom? Začneme tými najznámejšími. Tento kov, podobne ako striebro, má veľmi nízku hodnotu na stupnici tvrdosti minerálov. Táto hodnota je približne 2,5 (najtvrdší diamant má hodnotu 10). Z toho dôvodu zlato vyniká svojou kujnosťou a ťažnosťou nad všetky ostatné kovy. Preto v histórii bol najprv používaný v ornamentalistike. Taktiež v šperkárstve ho využívali už starovekí ľudia z Egypta, Grécka či Mezopotámie. V priebehu času sa zlato stalo synonymom bohatstva a sily a zostalo ním až dodnes. Zlato sa teda bez akýchkoľvek pochýb môže považovať za držiteľa trvalej hodnoty, keďže po tisícky rokov je tak cenné a výnimočné.

Zatiaľ sme si načrtli len základné vlastnosti zlata, no samozrejme ich je omnoho viac. V ďalších častiach seriálu sa môžete tešiť na hlbší prieskum nie len fyzikálnych charakteristík zlata.

Reklamy