Od výmenného obchodu ku zlatu

Históriu zlata sme si stručne popísali v predchádzajúcom článku tohto seriálu. Vieme, že zlato malo obrovskú moc a hodnotu už pre staroveké civilizácie. Poznáte ale skutočný dôvod, prečo sa zlato dostalo aj do menového systému?

Staroveký systém obchodovania sa nazýval výmenný obchod. Znamenal výmenu tovaru alebo služieb za iný tovar alebo služby, no bez použitia peňazí. Pravdepodobne to bol v histórii prvý a možný spôsob, ako uskutočniť obchod. Tento systém ale mal štyri hlavné problémy, ktoré dokázali vyriešiť drahé kovy.

Prvým problémom je malá pravdepodobnosť zhody potrieb medzi dvomi obchodníkmi. Prvý obchodník musí chcieť práve to, čo ten druhý vlastní. A naopak, druhý obchodník musí chcieť práve to, čo chce predať prvý obchodník. V inom prípade obchod jednoducho nemôže prebehnúť.

Druhým problémom je nedeliteľnosť tovaru. Napríklad ak máte k dispozícii iba kravu, ale chcete kúpiť tovar s nižšou hodnotou (napríklad sliepku), nemôžete ponúknuť iba nohu kravy. Každý zúčastnený obchodník by pochopiteľne požadoval celú kravu. No v tom prípade opäť nie je obchod uskutočniteľný.

S týmto problémom súvisí aj tretí háčik. Je ťažké určiť spoločné meradlo hodnoty. Keď by ste po niekom chceli, aby Vám vykopal na záhrade studňu, bude mu stačiť, ak mu za túto službu dáte koňa? Alebo je to veľa? Bude stačiť iba zajac?

Posledným závažným problémom výmenného obchodu je uchovanie hodnoty. Veľa druhov tovaru podlieha po čase skaze, a tak nedokážu uchovať hodnotu po dlhú dobu. Napríklad, ak s Vami niekto vymení tovar za desať zajacov, nemôžete vedieť, či nechytia nejakú infekciu a o týždeň všetky nezdochnú.

Ľudia už veľmi dávno pociťovali potrebu vyriešiť všetky tieto problémy, aby bolo ich obchodovanie jednoduchšie a hlavne čestnejšie voči každej strane. Kľúčom k riešeniu bolo práve zlato (poprípade striebro). Už v roku 564 p.n.l. sa začali používať zlaté mince za účelom obchodovania. A prečo práve zlato? Na túto otázku si odpovieme v ďalšom diele.

Reklamy