Zlatý štandard

Čo vlastne zlatý štandard (gold standard) znamená? Je to niečo, čo už nikde na svete nefunguje, no stále má mnoho zástancov. Je to menový systém, v ktorom základná ekonomická zúčtovacia jednotka je fixovaná na určité množstvo zlata. Mimochodom tento menový systém zaistil aj fixný menový kurz medzi krajinami.

Poznáme tri typy zlatého štandardu. Prvým je zlatý štandard kovovej mince alebo tiež známy ako klasický zlatý štandard (gold specie standard), ktorý vznikol vo Veľkej Británii. Mena je na základe tohto systému priamo zameniteľná za zlaté mince s pevnou sadzbou. Napríklad jednu britskú libru by ste v banke na konci 19. storočia vymenili za zlatú mincu s hmotnosťou 7,32 gramov.

Druhým typom je menový zlatý štandard (gold exchange standard). Hlavnou podstatou je to, že vláda garantuje pevný kurz do meny inej krajiny, ktorá používa zlatý štandard. To vytvára de facto zlatý štandard, ktorý hodnotu prostriedku výmeny fixuje na hodnotu zlata. Napríklad určité obdobia v 20. storočí bol americký dolár krytý zlatom. Iné krajiny, ktoré chceli mať menový zlatý štandard, fixovali svoju menu na dolár.

Posledným typom je štandard zlatého zliatku (gold bullion standard). Mena mohla byť v banke zamenená za zlaté zliatky s pevnou sadzbou. Ako príklad uvádzame obdobie medzi rokmi 1925-1931, kedy vo Veľkej Británii bolo možné nakúpiť 400-uncové tehly čistého zlata za fixnú cenu.

Dnes už na svete žiadne peniaze nie sú kryté zlatom. V dnešnej dobe je zlatý štandard považovaný za nevhodný, pretože bez neho sa riadi menová báza, úrokové sadzby, či dodávky peňazí, jednoduchšie. A práve to posledné menované je spojené s infláciou, či hyperinfláciou, ktorá už potrápila a ešte potrápi mnoho ľudí. Zlatý štandard bránil neobmedzenému tlačeniu peňazí, ktoré vďaka tomu mali skutočnú hodnotu. No dnes ich hodnota závisí na “rozmaroch” centrálnych bánk.

Reklamy