Ložiská zlata

V predchádzajúcom článku sme odhalili, že zlato blízko povrchu Zeme pochádza z meteoritov alebo asteroidov. Narazením jedného takého asteroidu pred dvomi miliardami rokov vznikla okrem kráteru aj panva Witwatersrand, ktorá je domovom najväčšieho zlatého ložiska na Zemi. Zhruba tretina doteraz vyťaženého zlata bola získaná práve zo skál tejto panvy.

A ako teda takéto ložiská vznikajú? V priebehu času sa hlboko v zemskej kôre zlato pod obrovským tlakom a v horúcej vode rozpúšťa. Voda, ktorá preniká do vyšších miest cez praskliny, transportuje tým aj zlato do prístupnejších oblastí smerom k zemskému povrchu.

Existuje niekoľko typov zlatých ložísk. Prvým je povrchové nálezisko zvané tiež “placer”. Vzniká pomocou erózie, ktorá odkryje zlatú žilu. Zlato sa potom v dôsledku gravitácie premiestňuje a usadzuje v korytách riek alebo jazier. Zlaté nugety boli nájdené presne na takýchto miestach a získané ryžovaním.

Ďalším typom je vulkanogénny masívny sulfid (VMS). Toto ložisko bolo sformované na morskom dne alebo blízko neho podvodnou sopečnou aktivitou. V týchto miestach môže byť aj významný zdroj medi, zinku, olova, zlata a striebra.

Depozity, ktoré nachádzame blízko povrchu, a kde je zlato uložené prostredníctvom výstupu horúcich kvapalín, sa nazývajú epitermály. Typicky sa vyskytujú v oblastiach, kde je magma schopná pohybovať sa vysoko v zemskej kôre. Tiež tú môžeme nájsť ložiská striebra, medi a iných kovov.

S týmto typom súvisí aj najdôležitejšie ložisko medi – porfýry, ktoré niekedy obsahujú aj zlato. Sú to subvulkanické vyvreté horniny, ktoré vznikajú pri výstupe stĺpca magmy z hĺbky k povrchu. Magma pri tom presakuje aj do oblastí s bohatým obsahom minerálov. Pri dvojitom ochladení magmy zmiešanej s minerálmi vznikajú práve porfýry.

Ďalším typom sú orogénne ložiska, ktoré vznikli pri formovaní hôr pri kolízií tektonických dosiek. Pri tomto procese sa horúce ložisko zlatej kvapaliny dostáva do vyšších vrstiev. Po poklese teploty a tlaku sa z tejto kvapaliny vyzráža zlato.

Posledným najznámejším typom je typ Carlin, pomenovaný podľa bane Carlin v Nevade. Práve tam sú najväčšie náleziská zlata tohto typu. Zlato je “neviditeľné”, pretože je uložené v usadených horninách, prevažne v karbonátových.

To bolo stručné vysvetlenie najvýznamnejších typov ložísk zlata. Takže už vieme, ako a kde vznikli. Po ich nájdení je už teda možné aj postaviť bane a získavať zlato. Ale o tom viac až v ďalšej časti.

Reklamy