Zlato v roku 2014 a jeho ďalší vývoj

Tak a máme tu opäť Nový rok. A preto nie je nič vhodnejšie, ako zrekapitulovať ten starý rok a skúsiť pozrieť aj do nejasnej a hmlistej budúcnosti. Poďme sa teda pozrieť na to, čo cena zlata na grafe minulý rok predviedla.

Na nasledujúcom grafe je znázornený vývoj ceny indexu S&P 500. Ako môžeme vidieť, minulý rok bol rokom obrovského rastu amerických akcií a samozrejme amerického dolára, čoho dôkazom je druhý graf s vývojom ceny eura voči doláru (EUR/USD). Prelievanie finančných prostriedkov do týchto rizikovejších aktív negatívne pôsobilo na cenu zlata.

Index S&P 500
Index S&P 500
EUR/USD
EUR/USD

Keď sa ale pozrieme na ďalší graf priamo ceny zlata, tak aj napriek tým všetkým okolnostiam tak prudký pokles minulý rok nenastal (na rozdiel od roku 2013). Cena prakticky zakončila na veľmi blízkej hodnote, na ktorej pred rokom začínala, čo ukazuje čierna vodorovná priamka na našom treťom grafe.

Z grafu je tiež zrejmé, že cena veľmi výrazne netrendovala a väčšinu času sa držala nad 1200 dolármi za uncu. Na začiatku roka cena vyhupla až k hodnote 1400 dolárov, no potom sa vrátila k dlhodobému klesajúcemu trendu trvajúcemu už od roku 2011. Začiatkom novembra cena dokonca klesla na svoje 4-ročné minimum.

Cena zlata
Cena zlata

Pri pohľade na ďalší graf môžeme vidieť históriu ceny zlata už od roku 1992. Od vrcholu v septembri roku 2011 je očividný práve už spomínaný dlhodobý klesajúci trend. Na tomto grafe si tiež môžeme všimnúť, že cena v roku 2006 začala rásť exponenciálne. Je známe, že pri tak nadmernom raste ceny nastane korekcia s veľmi veľkou pravdepodobnosťou.

A tak sa aj stalo. Na grafe sú vyznačené aj dve priamky, pomocou ktorých je vidieť tento neprimeraný rast ceny zlata. Je teda zjavné, že z tohto dôvodu od roku 2011 prebieha korekcia, ktorá môže pokračovať ešte niekoľko mesiacov. Oranžová priamka ukazuje na možnú korekciu, ktorá by mohla trvať dokonca ešte niekoľko rokov. Niektorí analytici totiž tvrdia, že cena sa dostane pod 1000 dolárov za uncu a až po tom sa opäť vráti k dlhodobého býčiemu trendu.

Cena zlata
Cena zlata

A čo nás asi čaká nasledujúci rok? To je samozrejme ťažké povedať, no predsa len pár indícií máme. Ako sme sa už zmienili vyššie, korekcia bude ešte pravdepodobne pokračovať minimálne tento rok. Zo začiatku roka môžeme očakávať mierny rast ceny alebo stagnáciu na určitej hladine, no navrátenie sa ku klesaniu sa zlato pravdepodobne nevyhne.

Aj keď môžeme očakávať, že dolár nebude rásť donekonečna, rok 2015 (alebo aspoň väčšina tohto roku) bude stále asi patriť americkej silnejúcej ekonomike. V USA nastáva proces zvyšovania úrokových sadzieb. Ďalšie krajiny, ako napríklad EÚ alebo Japonsko, sa tak rýchlo svojich kríz pravdepodobne nezbavia. Čo samozrejme opäť podporí ďalší rast americkej meny.

To všetko bude mať dopad na cenu drahých kovov. V stredne dlhom horizonte teda môžeme očakávať, že cena zlata bude klesať a možno sa dostane aj pod hladinu 1000 dolárov za uncu. Veľmi dôležité budú ďalšie vyhlásenia FEDu o rýchlosti zvyšovania úrokových sadzieb a samozrejme inflácie.

V roku 2015 Vám všetkým prajeme všetko dobré. Ďakujeme Vám za priazeň v tom minulom roku a budeme sa tešiť, ak nám zostanete verní aj v tomto roku a budete s nami aj naďalej sledovať aktuality zo sveta drahých kovov a všetkého s tým spojeného.

Reklamy