Faktory ovplyvňujúce cenu zlata

V článku Zlato ako investícia sme sa venovali tomu, prečo vlastne zlato do svojho portfólia zahrnúť. No je tiež veľmi dôležité vedieť, keď sa už pre investíciu do zlata rozhodnete, ktorí sú tí hlavní hýbatelia ceny zlata.

Existujú štyri hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú cenu zlata:

  • makroekonomické faktory
  • ponuka a dopyt
  • geopolitické situácie
  • špekulácie.

Medzi makroekonomické faktory patria úrokové sadzby, inflácia, rast HDP, dlh a ekonomický stres. Hlavne prvé dva faktory držia zlato na vodítku. Keď sa začítate do rôznych článkov týkajúcich sa stavu rôznych svetových ekonomík, či už americkej, čínskej, či EU atď., všade sa točia slovíčka úrokové sadzby a inflácia. Kedy ktorá ekonomika zvýši alebo zníži úrokové sadzby, a kedy ktorá krajina začne alebo ukončí kvantitatívne uvoľňovanie.

Ďalšiu veľkú úlohu pri cene zlata hrá ponuka a dopyt. Rastie ponuka, cena klesá. Rastie dopyt, cena rastie. V poslednom čase sa ale ukazuje, že úspory do investičného zlata hrajú väčšiu rolu ako spotreba zlata. To znamená, že väčšina zlata sa nespotrebúva, ale uskladňuje ako úspora.

Tretí faktor – geopolitické situácie – súvisí s faktom, že drahé kovy sa považujú za prístav bezpečia. To znamená, že ak nastanú politické konflikty, napätie a hlavne neistota, ľudia prestanú veriť v silu štátu a ich menu. Preto začnú nakupovať zlato, pretože v ňom vidia istotu stálosti jeho ceny.

A špekulátori, tak tí hrajú tiež veľkú rolu nie len pri cene zlata. Ako sme písali vyššie, keď sa zvýši ponuka, cena klesne. A to je základom aj tzv. short sellingu. To znamená, že keď sa špekulátori rozhodnú predávať kontrakty na zlato, ponuka sa enormne zvýši, a tým cena musí prekonať niekedy aj dosť prudký pokles.

O faktoroch ceny zlata by sa dalo písať romány. Je to veľmi rozsiahla téma, ktorá v sebe poprepletáva mnoho ďalších menších faktorov. Toto bol iba stručný náznak toho, čo je to hlavné, čo by mal aspoň z kraja poznať každý investor.

Reklamy