Investičné zlato bariéru neprekonalo

Minulý týždeň nastalo očakávané spľasknutie veľkého novoročného “zlatého boom”. Ako sme si objasnili už v predchádzajúcich článkoch, bolo to spôsobené hlavne neistotou jednak v EÚ a tiež v ďalších krajinách, napríklad v Japonsku.

Na prvom grafe môžete vidieť, ako sa cena zlata krásne odrazila od silnej rezistencie na hranici 1300 dolárov za uncu. Vo štvrtok dokonca urobila prudký skok nadol. Pravdepodobne sa ten minulý týždeň zlato opäť podrobilo silnému doláru a uzdravujúcej sa ekonomike USA.

A aké sú ďalšie vyhliadky? Vypadá to tak, že zlato skáče ako pingpongová loptička medzi dvomi zásadnými faktormi, ktoré jeho cenu ovplyvňujú. Je to už spomínaná silnejúca americká ekonomika, a s tým spojené zvyšovanie úrokových sadzieb v tomto roku. Protihráčom na druhej strane je aj naďalej panujúca neistota na trhu, pretože väčšina ostatných krajín práve naopak čelí ekonomickým problémom.

Na ďalšom grafe je ročná cena zlata a s vykreslenými dvomi trendovými priamkami. Prvá modrá je klesajúca, ktorá bola prekonaná minulý mesiac. No vidíme, že rast bol príliš prudký na to, aby v ňom cena mohla zotrvať. Je teda dosť možné, že sa cena vráti pod túto trendovú priamku. Ale na druhej strane bude zaujímavé, ak sa zlato stretne s druhou (žltou) rastúcou trendovou priamkou.

Veľa bude závisieť od ďalšieho diania v EÚ, ktorá má najväčší podiel na neistote. Ak sa bude situácia zhoršovať, prvý polrok by mohlo zlato pokračovať v raste. Ak ale FED predsa len zvýši úrokové sadzby, to pravdepodobne bude mať tvrdý dopad na cenu zlata. No bude tento dopad dlhodobý? To je dobrá otázka. Krištáľovú guľu ale bohužiaľ nemáme, preto si na bližšie odpovede budeme musieť ešte počkať.

Reklamy