Dopyt po zlate: víťazí India

Dva predposledné roky sa za najväčšieho spotrebiteľa zlata považovala Čína. No podľa nových dát od World Gold Council (WGC) (svetový koncil pre zlato) v roku 2014 top predstavuje nie Čína, ale India. A to aj napriek tomu, že tento rok dopyt z jej strany po zlate klesol o 14% v porovnaní s rokom 2013.

Dopyt po zlate v Číne v roku 2014 dosiahol 813,6 ton, o 38% menší ako v roku 2013. Do tohto čísla sa ale nepočíta dopyt z Hong Kongu a Taiwanu. Indický dopyt ale dosiahol až 842,7 ton. Porovnanie dopytu z Číny a Indii od roku 2005 nájdete tu.

Aj napriek celkovému poklesu dopytu po žltom kove, India a Čína hrajú veľmi dôležitú úlohu na trhu zlata. Celkový dopyt z týchto dvoch zemí za 10 rokov narástol až o 71%! V roku 2014 tento dopyt predstavoval až 54% globálneho dopytu!

Z celkového dopytu po zlate v Indii, 842,7 ton, až 662,1 ton pochádza z klenotníctva. A to aj napriek tomu, že vláda v roku 2014 zaviedla rôzne obmedzenia a aj vysoké clá.

Očakáva sa, že dopyt po zlate v Indii bude v raste pokračovať aj v tomto roku. V novembri vláda odstránila pravidlo dovozu 80:20 a tiež sa uvažuje o zníženiu spomínaného vysokého cla.

Reklamy