Pomer Zlato/Striebro

Ako sme už v jednom našom článku písali, zlato v roku 2014 v eurách získalo až 9%. Striebro ale takéto šťastie nemalo a bolo stratové. Prečo?

Tiež sme už niekoľkokrát písali, že rozdiel medzi zlatom a striebrom je vo volatilite. Cena striebra síce kopíruje cenu zlata, no percentuálne pohyby sú oveľa väčšie. Dôkazom je veľmi dôležitý graf, ktorý zobrazuje pomer medzi zlatom a striebrom (gold/silver ratio). Konkrétne sa jedná o rok 2014.

Keby sme na grafe videli vodorovnú priamku, pomer by sa nemenil, takže ceny by sa aj percentuálne pohybovali rovnako. No keďže tomu tak nie je, na grafe vidíme stále meniacu sa krivku.

V druhej polovici roku 2014 pomer medzi zlatom a striebro rástol. Znamená to, že síce obe komodity v cene klesali, no striebro klesalo podstatne viac. A tým aj vznikol rozdiel v ziskovosti. Kým zlato vďaka slabému euru získalo, striebro ostalo stratové.

Reklamy