Budúcnosť nano-zlata: boj proti rakovine! – video

To, že je zlato veľmi cenné, už vieme. Vieme aj to, že investičné zlato vo forme mincí a zliatkov slúži ako ochrana našich úspor pred znehodnotením mien. Ale vedeli ste, že by zlato mohlo pomôcť dokonca pri boji proti rakovine? Vysvetlenie nájdete vo veľmi peknom ilustratívnom videu trvajúcom niečo málo cez štyri minúty – Tiny treasure: The future of nano-gold (Drobný poklad: Budúcnosť nano-zlata) . Stručný preklad nájdete v tomto článku.

Polovina vyťaženého zlata sa použije v klenotníctve. Ďalšia veľká časť zlata sa použije na výrobu zlatých mincí a zliatkov. Týmito cestami sa zlato využíva už po tisícky rokov. No nedávno vedci začali skúmať zlato z oveľa “bližšej vzdialenosti”, tzn. na úrovni nanočastíc (tj. jedna milióntina milimetra). Vedci sa snažia zistiť možnosti tohto tzv. nano-zlata v technológiách a v medicíne.

V budúcnosti môžete piť vodu vyčistenú zlatom, vykurovať vaše domy solárnymi panelmi obsahujúce zlato. No je dosť možné, že zlato bude veľmi užitočné aj v medicíne.
Zlato nereaguje s kyslíkom, takže si udržuje svoju krásu a lesk.

Z chemického pohľadu je tento kov veľmi nudný. No ak sa na neho pozrieme na úrovni nano mierky, zlato sa stáva veľmi zaujímavým. Zrniečko zlata s veľkosťou 50 nm má veľkosť častice vírusu. Na tejto škále je manipulácia so zlatom jednoduchá, čím je možné využiť aj jeho dopravné schopnosti. Napríklad ak je zlatá nanočastica spojená s určitým liekom, dokáže tento liek dopraviť do tej časti tela, kam ho práve potrebujeme. Zlatá nanočastica je perfektným “dopravným kolesom”, pretože nereaguje s inými molekulami v tele.

Keď si zlato ešte viac zmenšíme na 30 nm, môžeme ho využiť pri interakcii svetla s hmotou. Zlato je hmota, takže obsahuje elektróny. Keď ale použijeme správnu frekvenciu svetla, ktorú necháme prejsť cez naše mále zlaté nanočastice, začnú elektróny oscilovať s rovnakou frekvenciou. Tejto špeciálnej vlastnosti sa hovorí povrchová plazmónová rezonancia.

A vďaka tejto vlastnosti sa môže nanočastica zlata stať veľmi presným zabijakom rakovinových buniek. Zlato sa spojí s protilátkou, ktorá sa dokáže prichytiť na nádorovú bunku, ale nie na zdravú bunku. Keď sa okolo nádoru prichytí dostatočné množstvo zlatých nanočastíc a použije sa infračervené svetlo, dôjde ku kmitaniu. Energia kmitania sa rozširuje do prostredia formou tepla a pri náhlom zvýšeniu teploty dôjde k zničenie rakovinovej bunky.

Ale to nie je všetko. Zlaté nanočastice s mierne odlišnými veľkosťami absorbujú svetlo s mierne odlišnými vlnovými dĺžkami. Takže zoskupením nanočastíc s odlišnými veľkosťami by tak bolo možné vytvoriť solárne články, ktoré by absorbovali viac svetla. Vedci pracujú na tom, aby sa mohla táto vlastnosť využiť pri zefektívnení solárnych panelov.

Pri najmenšej mierke sa zlato stáva dokonca ešte zaujímavejším. Tak malé častice dokážu reagovať s látkou. Drobné kúsky zlata sa ukazujú byť dobrým katalyzátorom. Napríklad zlato v mierke 0.5 nanometrov dokáže premeniť oxid dusíka na oxid uhličitý. To je presne to, čo v tejto dobe robí platina v katalyzátore vášho auta. Vedci by chceli tieto katalytické vlastnosti využiť aj napríklad pri bielení papiera alebo čistení vody zničením organických kontaminantov. Tiež by mohlo zlato pomôcť pri vylepšení dýchacích prístrojov hasičov.

Vedci teraz pracujú na odhalení potenciálu zlatých nanočastíc. Vytvárajú zlatý prach, aby vniesli kúzlo do medicíny a technológií.

Reklamy