Vývoj ceny zlata v eurách

Naše články sa väčšinou venujú cene zlata v dolároch, nakoľko práve táto svetová mena je hýbateľom všeobecne cien komodít vrátane drahých kovov. Pre slovenského investora je ale určite dôležitá cena zlata v eurách. Pozrime sa teda na vývoj ceny v našej mene.

Na prvom grafe vidíme cenu zlata za posledný rok. Môžeme si všimnúť, že cena tento rok je podstatne vyššia a drží sa nad 1040 eurami za uncu. Tento prudký nárast spôsobil jednak rast ceny zlata v dolároch podporený ďalším poklesom eura voči doláru až do polovice marca.

Z historického pohľadu za posledných päť rokov, ktorý môžeme vidieť na druhom grafe, je zjavné, že cena zlata v eurách v dnešnej dobe nie je na svojich minimách. V dolároch sa zlato aj naďalej pohybu pri svojom päťročnom dne. Na poslednom grafe je cena zlata v dolároch pre porovnanie.

Súvisiace témy…
Kde sú zisky? Finančné trhy a drahé kovy
Za akým účelom investujeme do zlata?
Aktuálne ceny striebra a zlata: predávajte zlato, nakupujte striebro!

Reklamy